Szekeres Katalin

Miután pedagógus végzettségemet megszereztem, összesen másfél évet töltöttem a pályán, majd egymástól nagyon különböző munkák felé sodort az élet, azonban a sors úgy hozta, hogy újból pedagógiai munkát végzek iskolában. Hosszú kitérőm során dolgoztam itthon és nyugaton is multinacionális vállalatnál, voltam légiutas kísérő, tevékenykedtem marketing területen. Az évek alatt látottak és tapasztaltak alapján fogalmazódott meg bennem, hogy az emberiség kollektíven menetel a káoszba, válságtudat nélkül.

Ma a legalapvetőbb, megkérdőjelezhetetlen értékeink tökéletes megsemmisítésének érdekében óriási erők vonulnak fel. A szabadság, egyenlőség, sokszínűség, emberi jogok jelszavainak harsogása mögött a család, a nemzeti, a vallási és nemi identitás eltörlése zajlik. Mára leginkább a gyerekek váltak egy veszedelmes, romboló erőnek az elsődleges célpontjaivá, akik a jövő letéteményesi kellene, hogy legyenek ép testben, ép lélekkel, szellemmel. A cél egyformává, identitás-vesztetté, gondolkodás képtelenné, manipulálhatóvá, hamis vágyak, aljas célok feltétlen kiszolgálóivá tenni a jövő generációit.

De mit lehet tenni legyőzhetetlennek tűnő erőkkel szemben, amelyek már a gyerekek megszerzéséért is nyíltan felvonulnak? Meg kell ismerni őket, ki kell ismerni őket, komolyan kell venni őket, és fel kell venni a harcot velük szemben. Ki kell mondani az igazságot, ami nem relatív.

A gyerekeket együtt kell megvédenünk. Az ügy rasszon, etnikumon, valláson, politikán felül áll. Mindannyiunk ügye, mert felelősek vagyunk Értük!